Jauniešu Saeimas norises apraksts

Jauniešu Saeimas deputātu dienas kārtības apraksts

2012.gada 27.aprīlī

Jauniešu Saeimas deklarācijas

Ar Saeimas Juridiskā biroja atbalstu ir apkopotas 100 Jauniešu Saeimā ievēlēto deputātu Jauniešu Saeimas mājaslapā iesniegtās idejas un ir tapuši četri deklarāciju projekti: 

  1. “Par Latvijas bērnu un jauniešu pilnvērtīgu Eiropas Savienības iespēju izmantošanu”;
  2. “Par bērnu un jauniešu līdzdalību veselīga dzīvesveida veicināšanā sabiedrībā”;
  3. “Par bērnu un jauniešu līdzdalību mūsdienīgas izglītības sistēmas veidošanā”;
  4. “Par bērnu un jauniešu atbalstu tautsaimniecības ilgtspējīgai izaugsmei”.

Visi deklarāciju projekti ir pieejami Jauniešu Saeimas mājaslapā, un līdz 2012.gada 12.aprīlim plkst. 23:59 Jauniešu Saeimas deputāti var iepazīties un izteikt priekšlikumus četru deklarāciju projektu grozījumiem, nosūtot tos uz e-pastu info@jauniesusaeima.lv, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu. Iesniegtajiem priekšlikumiem jābūt precīzi formulētiem, norādot konkrētā deklarācijas projekta nosaukumu un punktu, kuru vēlas grozīt. 

Pasākuma dienā Jauniešu Saeimas deputāti strādās vienā no četrām komisijām: Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā vai Eiropas lietu komisijā. Jauniešu Saeimas deputāti komisijās tiks sadalīti izlozes rezultātā. To, kurā komisijā darbosies katrs no Jauniešu Saeimas deputātiem, viņi uzzinās pasākuma dienā. Tas nozīmē, ka, iespējams, jaunietis strādās komisijā, kurā neskatīs tieši viņa izvirzīto ideju. Tādēļ ir ļoti svarīgi sūtīt savus priekšlikumus līdz Jauniešu Saeimas pasākumam, jo tā ir iespēja papildināt savu ideju un arī jebkuru citu, ko vēlas atbalstīt.

2012.gada 23.aprīlī deklarāciju grozījumiem iesūtītie priekšlikumi būs pieejami Jauniešu Saeimas mājaslapā.

Jauniešu Saeimas sēdes norise

2012.gada 27.aprīlī plkst. 9:00 sākas Jauniešu Saeimas deputātu reģistrācija. Pulcēšanās Saeimas sēžu zālē līdz plkst. 9:50. Jauniešu Saeimas sēde sāksies plkst. 10:00, un to atklās Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc 3 balsu skaitītājus, Jauniešu Saeimas deputāti tos apstiprina ar balsojumu. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc Jauniešu Saeimas dalībniekus (vārdus, uzvārdus). Jauniešu Saeimas deputāti balso par Jauniešu Saeimas deputātu mandātu apstiprināšanu. 

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa nosauc četrus Jauniešu Saeimas Prezidija locekļus, un tie ieņem vietas Jauniešu Saeimas Prezidijā. 

Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi un Jauniešu Saeimas balsu skaitītāji tiek noteikti, ņemot vērā balsojumu par iesūtītajām idejām (izvirzīti tie, par kuru idejām ir saņemts vislielākais balsu skaits un kuri ir apstiprinājuši savu dalību Jauniešu Saeimā).

Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa paziņo Jauniešu Saeimas deputātu sadalījumu atbildīgajās komisijās, nosaucot katras komisijas krāsu. 

Notiek debates un balsojumi par deklarāciju projektu nodošanu atbildīgajām komisijām. Debatēs var uzstāties viens Jauniešu Saeimas deputāts, runājot „par”, un viens – „pret”. Runas ilgums nedrīkst pārsniegt 3 minūtes par katru no četriem deklarācijas projektiem. Viens deputāts var runāt tikai par vienu deklarācijas projektu. Balsošanas rezultātā deklarācijas projektu nodod izskatīšanai vienā no komisijām. 

Jauniešu Saeimas deputātu darbs atbildīgajās komisijās 

Jauniešu Saeimā ir četras atbildīgās komisijas: 

  1. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija; 
  2. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija; 
  3. Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija; 
  4. Eiropas lietu komisija. 

Katrā komisijā izskata vienu deklarācijas projektu un apkopo priekšlikumus izskatīšanai Jauniešu Saeimas sēdē. Komisijas sēdi vada Saeimas atbildīgās komisijas priekšsēdētājs – Saeimas deputāts, kā arī viens no Jauniešu Saeimas deputātiem (kā komisijas līdzpriekšsēdētājs), kurš pēc tam ziņos (būs komisijas referents par deklarācijas projektu) Jauniešu Saeimas sēdē par komisijas atbalstīto deklarācijas projekta redakciju. Visi Jauniešu Saeimas deputāti tiek aicināti aktīvi iesaistīties komisiju darbā (piemēram, sniegt savus priekšlikumus, debatēt). Aktīvākajiem Jauniešu Saeimas deputātiem no katras komisijas būs iespēja tikt nominētiem „Nākotnes politiķa” titulam.

Atbildīgās Saeimas komisijas darbinieki (konsultanti) sagatavo dokumentus (pavadvēstuli un deklarācijas projekta priekšlikumu tabulu). Pavadvēstuli un deklarācijas projekta priekšlikumu tabulu adresē Prezidijam, bet dokumentus nodod Saeimas Dokumentu nodaļai pavairošanai, lai varētu dokumentus izskatīt Jauniešu Saeimas sēdē.

Komisijas sēdē priekšlikums ir atbalstīts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Priekšlikumu var atbalstīt daļēji, un tad komisija to iekļauj citā atbalstītā priekšlikumā vai ņem vērā, formulējot savu priekšlikumu. Priekšlikums ir noraidīts, ja par to nobalso mazāk nekā puse no klātesošajiem komisijas locekļiem. Ja balsis dalās vienādi, notiek pārbalsošana. Uz Jauniešu Saeimas sēdi iesniedzamajā priekšlikumu tabulā neietver priekšlikumus, kas iegūst mazāk par 1/3 komisijas locekļu balsu. 

Komisijas sēdes noslēgumā atbildīgās Saeimas komisijas vadītājs izskaidro komisijas līdzpriekšsēdētājam, kā ziņot Jauniešu Saeimas sēdē par komisijas atbalstītajiem priekšlikumiem deklarācijas grozījumiem. 

Jauniešu Saeimas deputātu grupas sadarbībai ar ASV nodibināšana

Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētāja Ojāra Ērika Kalniņa vadībā tiek nodibināta Jauniešu Saeimas deputātu grupa sadarbībai ar ASV, kura dosies vizītē uz ASV vēstniecību Latvijā, lai tiktos ar ASV vēstnieci Latvijā Džūditu Gārberi.

Jauniešu Saeimas Prezidija sēde

Jauniešu Saeimas Prezidija sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa, un tajā piedalās Jauniešu Saeimas Prezidija locekļi. Jauniešu Saeimas Prezidija darba kārtībā ir Jauniešu Saeimas sēdes sasaukšana un darba kārtības apstiprināšana.

Jauniešu Saeimas sēdes norise 

Jauniešu Saeimas sēdi vada Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa. Debates notiek par katru priekšlikumu, kas iesniegts par deklarācijas projektu. Debatēm ir jāpiesakās. Debašu ilgumu nosaka Jauniešu Saeimas Prezidijs, ņemot vērā iesniegto priekšlikumu skaitu. Pēc visu priekšlikumu izskatīšanas tiek balsots par katras deklarācijas pieņemšanu.

Noslēguma pasākums

Pēc Jauniešu Saeimas sēdes plānots svinīgs pasākums, kurā Jauniešu Saeimas deputāti saņems apliecinājumu par dalību Jauniešu Saeimā.

 

Publicēts: 2012.04.02 - 10.24 | Pēdējās izmaiņas: 2012.04.02. - 11.28