Saeimas priekšsēdētājas uzruna

 

Latvijas jaunieši!

Šis laiks ir nozīmīgs un svarīgs Latvijas ļaudīm ar to, ka šodien līdzīgi kā tas bija pirms divdesmit gadiem Latvijas valstiskās neatkarības atgūšanas laikā, ikvienam latvietim ir jāsajūt un jāapzinās tās patiesās vērtības, kas mūs vieno un apliecina piederību mūsu valstij. Emocijas kā toreiz, tā tagad sit augstu vilni, taču tieši jaunā paaudze ar savu atvērtību, spēju pieņemt un izprast citādo, kā arī vēlmi izzināt lietu patieso būtību, var būt liels dzinējspēks, kas kliedē šķietamās pretrunas sabiedrībā un vairo saliedētību mūsu vidū.

Mēdz teikt, ka šis ir iespēju laiks, un jaunieši noteikti ir tie, kas vislabāk šīs iespējas spēj izmantot. Tādēļ šis viennozīmīgi ir jauniešu laiks. Ar lepnumu raugos uz Latvijas jauniešiem, kam degsme, vēlme līdzdarboties un nesavtīgi sniegt savu pienesumu, ir pašsaprotama un vīzija par saviem un savas valsts nākotnes mērķiem ir skaidra un neierobežota.

Ikviena deputāta ceļš uz Saeimu vispirms sākas ar iesaistīšanos, savu ideju un spēju apliecināšanu un pierādīšanu domubiedriem un kolēģiem, un tālāk šo ideju pakļaušanu sabiedrības vērtējumam caur Saeimas vēlēšanām. Arī Jūsu ceļš uz Jauniešu Saeimu būs līdzīgs, un, domājams, Jūsu gūtā pieredze, gan piedaloties Jauniešu Saeimas vēlēšanās, gan arī niansēti iepazīstot parlamentārā darba ikdienu, būs vērtīgs ieguldījums ceļā uz Jūsu nākotnes profesionālo izaicinājumu virsotnēm.

 

Solvita Āboltiņa

Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja

 

 

Publicēts: 2011.03.25 - 15.28 | Pēdējās izmaiņas: 2012.02.22. - 10.05