Reģioni

TOP Foto Kandidātu idejas Balsis Datums
1 VEIDOJAM JAUNU, PĀRSKATOT VECO! Apkārt dzirdam par reformām un pārmaiņām, bet kādēļ ne? GALVENAIS KOPĀ! Skolotāji, jaunieši un speciālisti!

225

20.Feb.
2 PATRIOTISMS SĀKAS ĢIMENĒ!

188

20.Feb.
3 Latvijas nākotne ir mūsu, jauniešu, rokās, un tieši tādēļ mums būtu vairāk jāpopularizē neformālā izglītība un, ka mācīties var arī darot!

161

15.Feb.
4 Par jauniešiem un sirdī jauniem cilvēkiem, kuri grib dzīvot un darboties ne tikai pilsētās, bet arī laukos. Par aktīviem lauku novadiem!

144

28.Feb.
5 Jaunieši ir Latvijas nākotne.Par veselīgu nākotni! Nē - sliktajiem ieradumiem un atkarīgo vielu lietošanai.

137

04.Mar.
6 Latvijas izglītības sistēmā vajag iekļaut neformālās izglītības metodes, lai skolēni izprastu mācītā jēgu kodolīgāk.

134

20.Feb.
7 Vai Latvija var kļūt par attīstīgo un nodrošinatako valsti Baltija ? Mana atbilde tam JĀ !!! Kopa mēs varēsim visu !

133

20.Feb.
8 Latvija ir lieliska valsts,lai attīstītu uzņēmējdarbību un ražošanu. Šeit ir milzum daudz iespēju kā izpausties! Kāpēc gan to nedarīt?

116

23.Feb.
9 Skolās ir nepieciešams papildus priekšmets, kurš iemācītu jauniešus rakstīt ES projektus ,tādējādi spējot iegūt finanses no ES projektiem.

113

05.Mai.
10 Dažāda veida fakultatīvās nodarbības lauku skolās, lai skolēniem rastos interese par kvalitatīvu mācību darbu!

89

27.Feb.
11 PAR labāku novada pagastu jauniešu sociālo un politisko līdzdalību! PAR aktīvāku neformālās izglītības popularizēšanu!

88

27.Feb.
12 No laika gala Latviešu tautas liktenis ir cieši savijies ar mežu. Mežs ir bijis mājas, siltums, drošība. Kādu mežu atstāsim saviem bērniem?

87

01.Mar.
13 Ir beidzot jāsakārto izglītības sistēmu! Skolniekiem ir jāmācās to, ko viņam tiešām vajadzēs, nevis piespiedu kārtā jāmācās visu pēc kārtas.

85

06.Feb.
14 Latvija spēs attīstīties tikai tad, ja latvieši spēs apzināties sevi. Spēcīgs nacionālisms, sociālais taisnīgums un tradicionālās vērtības!

81

19.Feb.
15 Palielināt budžeta vietu skaitu arhitektūras, inženierzinātņu, medicīnas, bioloģijas un ķīmijas studijām, jo mums vajadzīgi speciālisti.

75

11.Mar.
16 Dot iespēju jauniešiem izpausties, pilnveidot sevi un attīstīties vietā kur viņi dzīvo, ne tikai pilsētās, bet arī laukos.

72

07.Mar.
17 Panākt un nodrošināt daudzpusīgus profilaktiskos veselības aprūpes pasākumus ikvienam.

71

20.Feb.
18 Man ir vairākas idejas, kuras aptver tādas tēmas,kā vēsture, izglītības sistēma, jauniešus, hokeja attīstību, valsts aizsardzību un kultūra.

71

02.Mar.
19 Neformālā izglītība un apmaiņas programmas - Latvijas jauniešu sociālās mobilitātes veicinātājs.

68

26.Feb.
20 Es ticu Latvijas izaugsmei! Lauksaimniecības un rūpniecības attīstīšana paātrinātu ekonomisko attīstību un stiprinātu neatkarību no ES.

67

27.Apr.
21 Sporta aktivitātes Latvijas lauku jauniešiem

65

20.Feb.
22 Drosme, uzdrošināšanās un pašlepnums – lūk, kas latviešu tautai pietrūkst.Nebaidīsimies, strādāsim un rezultāti būs manāmi!

65

26.Feb.
23 Veidot spēcīgu un stipru Latviju, lai tajā atgrieztos lielākā daļa no valsts aizbraukušajiem!

65

13.Mar.
24 Darot kopīgi mēs panāksim vairāk!

64

21.Feb.
25 Jāatbalsta jaunie uzņēmēji, lai LATVIEŠI DZĪVOTU LATVIJĀ!

64

18.Mar.
26 Ekonomiku jāuzlabo, biznesā iesaistot jauniešus, to svaigās idejas un enerģiju!

62

13.Mar.
27 Mēģināt rast iespēju, kā veicināt Latvijas skolēnu iesaistīšanos dažādos Eiropas savienības projektos.

60

20.Feb.
28 Pirkt LV ražojumu.Reģionāla tautsaimniecības attīstība.Valsts investē perspektīvos uzņēmumos,tā attīstīsta lielražošanu,pavairo darba vietas

60

05.Mar.
29 Pulciņi un interešu izglītība veicina patriotismu un dod neatsveramu pieredzi jaunietim turpmākajā dzīvē.

59

04.Mai.
30 Latvija - vieta, ar kuru lepojamies, vieta, kuru saucam par savu valsti, vieta, uz kuru gribam atgriezties. Laimīga, lepna tauta - mēs.

57

07.Mai.
31 Jāmaina izglītības sistēma,īpaši jāattīsta biznesa,sporta un kultūras nozares,jo šobrīd tās ir kritiskā līmenī, BET MĒS TO VARAM MAINĪT!

55

21.Feb.
32 Aktualizēt jauniešu līdzdalības nozīmi Latvijā! Paplašināt jauniešu redzesloku un iespējas veidot sev draudzīgu vidi.

54

19.Feb.
33 Mana ideja Latvijas izglītības uzlabošanai ir ieviest iespēju gūt augstāko izglītību Latvijas augstskolās arī angļu valodā.

54

20.Feb.
34 Atjaunot demokrātiju, Šveices variants! Latvijai jākļūst suverēnai un neatkarīgai no ES, SVF.Tautai pašai jālemj savs liktenis.

52

21.Feb.
35 Lai jaunieši paliktu Latvijā! man ir dažas idejas ko darīt un ko nedarīt, lai jaunieši SPĒTUN UN VĒLĒTOS PALIKT LATVIJĀ!!

52

04.Mar.
36 Mums vajag apturēt tos cilvēkus,kuri grib pamest savu dzimtu valsts!!!

51

17.Feb.
37 Ciemu nosaukumu izzušana ir Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma zaudēšana

51

25.Feb.
38 Es esmu par labu attīstītu ekonomisko valsts.

51

14.Mar.
39 Draugi, šeit iet runa par Latvijas un visa, kas ar to saistīts, pastāvēšanu!

50

29.Jan.
40 Lai visos LLatvijas novados būtu tādas pašas jauniešu pilnveidošanās iespējas, kā pilsētās.

49

04.Mai.
41 Tūrisma uzplaukums + augšupejoša ekonomika + jauna tautasaimniecības nozare + pozitīvi iedzīvotāji = MARIHUĀNAS LEGALIZĀCIJA

49

27.Feb.
42 Par izglītības sistēmas pilnveidošanu un par mācību struktūras pakāpenisku pārveidošanu!

49

26.Feb.
43 Izglītība visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs - tikai valsts valodā!

49

02.Mar.
44 Latviešiem ir jākļūst vienotākiem...

49

06.Mar.
45 Ieviest skolās diskusiju stundu par profesijas izvēli, tādējādi rosinot skolēnus savlaicīgi domāt par sev piemērotākās karjeras veidošanu.

48

15.Mar.
46 Sekojot šiem 8 soļiem, Latvija var kļūt par reģionālo līderi eksportā, un audzināt savu IKP!

47

11.Mar.
47 Mums ir jāizmanto Latvijas dabas resursi,lai attīstītu ekonomiku,lai spētu konkurēt ar citām valstīm un popularizētu Latviju pasaulē.

46

20.Feb.
48 Jauniešiem jādod iespēja attīstīties un īstenot kreatīvās idejas! Lai valst vairāk iesaistās nevalstisko organizāciju budžeta veidošanā.

46

10.Mar.
49 Jaunieši un uzņēmējdarbība: pirmais solis.

45

06.Mar.
50 Latvija ir jāattīsta ražošana! Tikai rūpniecība var palīdzēt Latvijai samazināt bezdarba līmeni un atjaunot strauju ekonomikas izaugsmi!

44

28.Feb.
51 Beigsim lāpīt industriālo izglītības sistēmu, šodien ir informācijas laikmets - liekam galvas kopā, lai izveidotu mūsdienīgu izglītību!

41

22.Feb.
52 Sporta aktivitāšu veicināšana ārpus novada centriem, mazākās pilsētās.

41

04.Mar.
53 Pret vardarbību ģimenē!

41

14.Mar.
54 Motivēt cilvēkus palikt Latvijā, jo šīs ir mūsu īstās mājas, šī ir zeme kur varam runāt latviski un šī ir tā vieta kur audzināt mūsu bērnus.

40

26.Feb.
55 Popularizēt neformālo izglītību mācību iestādēs, tādējādi veicinot jauniešu personības izpausmi uz izaugsmi, interesējošajās sfērās!

40

14.Mar.
56 Par latvisku Latviju!

38

23.Feb.
57 Jauniešu savstarpējā sadraudzība ar citu novadu jauniešiem. Pasākumu organizēšana jauniešu sadraudzībai, jauniešu ideju realizēšana.

38

13.Mar.
58 Runāt prot visi, bet jēga no tā? Sāksim beidzot kaut ko darīt!

37

13.Mar.
59 Latvijā ir jāatīsta lauksaimniecība

36

22.Feb.
60 Mums ir lieliska iespēja attīstīt savu personīgo un profesionālo izaugsmi. Izmantosim iespējas!

36

13.Mar.
61 Vēlos vairāk pievērst jauniešus uzņēmējdarbībai, lai nākotnē samazinātu bezdarbu un jauniešu atkarību problēmas.

35

21.Feb.
62 Pusaudžu sociālo risku mazināšana

34

26.Apr.
63 Latviešu "kalpu sindroms", inovācija un ideja nākotnei. Latvija latviešiem.

34

22.Feb.
64 PAR LATGALES ATTĪSTĪBU! Ļoti svarīgi ir panākt to, lai uzskats, ka Latgale ir Latvijas nabadzīgākais novads, mainītos uz visiem laikiem!

34

14.Mar.
65 Ar dzelzs dūri pret korupciju!

33

14.Mar.
66 Mainītu Latvijas izglītības sistēmu, jo skolēniem ir par daudz mājasdarbu un mācību viela netiek apgūta pilnībā. Skolēni ir ļoti noslogoti.

32

22.Feb.
67 Es piedāvāju konkrētus priekšlikumus, kuru mērķis virzīts uz korupcijas līmeņa pazemināšanu Latvijā.

32

15.Mar.
68 Visas idejas ir labas, taču ir jāsaskata tajās noderīgais. Vai pievienojies manam apgalojumam?

30

04.Mar.
69 Veicināt skolēnos interesi par izglītības nepieciešamību un iespējām.

30

16.Mar.
70 Veicināt Latvijas skolēnu iespējas iesaistīties dažādos ES porojektos.Apmaiņas programmās, pieredzes apmaiņā,kā arī citu kultūru izzināšanā.

29

27.Feb.
71 LEPOSIMIES PAR SAVU VALSTI

28

22.Feb.
72 Palielināt budžeta vietu skaitu tajās zinātnes (ķīmija, inženierzinātne, medicīna), kuras varētu būt nozīmīgas Latvijas nākotnes attīstīšanā

28

05.Mar.
73 Stiprināt Satversmē nodaļu par Latvijas neatkarības un latviešu identitātes neaizskaramību. Pareizu ES regulu, direktīvu piemērošanu Latvijā

27

05.Mar.
74 Padarīsim 12.kl vēstures eksāmenu par obligātu! Mīlēsim, pazīsim un idzīvosim savu dzimteni!

27

18.Mar.
75 Aktualizēt jauniešu neaizsardzību un risināt tās cēloņus.Palīdzēt un ieteikt ,kur jaunieši var doties,ja radušās kādas problēmas.

27

09.Feb.
76 Es esmu par Latviju un latviešu valodu , kā vienīgo valsts valodu ! Tikai tā mēs varam garantēt Latvijas mūžīgu suverenitāti !

26

02.Mar.
77 Iekasēsim nodokļus, nevis aiztiksim pensionārus! Nost ar ēnu ekonomiku!

26

04.Mar.
78 MĒS NEGRIBAM BŪT BEZDARBNIEKI!!!

25

19.Feb.
79 PRET bejēdzīgiem referendumiem, kas mudina izmainīt Latvijas nacionālo identitāti!!!

25

20.Feb.
80 Svarīgi ir saistīt jauniešus zinātnei un kultūrai, lai tiktu izgudrotas inovatīvas tehnoloģijas, attīstītos ražošana un valsts eksports!

25

06.Jūn.
81 Ir svarīgi aicināt arī citus jauniešus būt sociāli aktīviem un attīstīt sevi, jo tikai mēs veidosim un attīstīsim Latviju nākotnē.

25

21.Feb.
82 Ticība valstij!

25

12.Mar.
83 Latvijā jāīsteno tāda politika, lai gan latvieši, gan krievi, gan arī citu tautu cilvēki sadzīvotu kopā un veidotu vienotu Latvijas nāciju

24

21.Feb.
84 Vēlos motivēt jauniešus piedalīties neformālās izglītības projektos (jauniešu iniciatīvas, apmaiņas, brīvprātīgais darbs)

24

22.Feb.
85 Rūpēsimies par vidi :) Taupīsim dabas resursu ikdienā un audzināsim atbildīgus jauniešus, tāpēc skolās jāievieš atkritumu šķirošana.

24

24.Feb.
86 UZ PRIEKŠU UN AIZIET! Izmanto iespējas! Izvēlies savu nākotni un veido to jau vidusskolā! Pēti, analizē un izproti to, kas TEVI interesē

24

24.Feb.
87 Vienota un Augsta līmeņa Izglītības sistēma Latvijā.

24

26.Feb.
88 Mana ideja ir tāda ka jāatbalsta kultūra un izglītība pierobežas rajonos, jo rodas sajūta, ka tie dzīvo pavisam citā valstī.

24

02.Mar.
89 Jauniešu centrus visā Latvijā! Izaugsmes vietas topošajiem vadītājiem un pirmklasīgiem cilvēkiem. Jauniešus nākotnei! Nākotni jauniešiem!

24

04.Mar.
90 Jāpariet pie inovatīvā ekonomiskā modeļa, kurā idejas ir svarīgākas par zemes resursiem, padarot ražošanu efektīvāku un konkurētspējīgāku.

23

03.Mar.
91 Motivēt jauniešus netikai runāt un sūdzēties, bet arī darīt kaut ko savas valsts labā.

23

13.Mar.
92 Izglītibas problēmas mūs skar ikdienā. Skolās varētu atjaunot vismaz dažas klases, un atjaunot mācību grāmatas. Rīkot dažadveida pasākumus

23

15.Mar.
93 Ir JĀATTĪSTA ražošana. JĀATJAUNO rūpnīcas, JĀSTIPRINA lauksaimniecība un JĀSĀK eksportēt produkti. Tas veicinās labklājību un izaugsmi!

22

05.Mar.
94 GALVENAIS mūsu valstī ir jauno līderu attīstīšana! Veicināsim jauniešu līdzdalību politiskā arēnā!Tātad... būsim PAR jauniem līderiem!

21

13.Mar.
95 Veselība-primārais,kas cilvēka dzīvē ir nepieciešams! kvalitatīvu aprūpi un drošības sajūtu ir pelnījis ikviens Latvijas iedzīvotājs!

19

10.Mar.
96 Teorētiski Latvijā valsts skolās ir bezmaksas izglītība.

19

12.Mar.
97 Latvijas tautas pašapziņas stiprināšana.

17

22.Feb.
98 LATVIJAS NĀKOTNE IR IZGLĪTOTOS UN KULTURĀLOS CILVĒKOS!

17

06.Mar.
99 Jaunieši ir tie, kuri dzīvos mūsu valstī un attīstīs to! Tieši tagad mums ir jāsāk domāt par jauniešiem un pārdomātu jaunatnes politiku!

17

28.Feb.
100 Latvijas izglītības sistēmas nepilnības, nesakārtotība, problēmas un to risinājumi. Tikai kopā mēs varam ko mainīt!!!

16

27.Feb.