Reģioni

TOP Foto Kandidātu idejas Balsis Datums
1 VEIDOJAM JAUNU, PĀRSKATOT VECO! Apkārt dzirdam par reformām un pārmaiņām, bet kādēļ ne? GALVENAIS KOPĀ! Skolotāji, jaunieši un speciālisti!

225

20.Feb.
2 PATRIOTISMS SĀKAS ĢIMENĒ!

188

20.Feb.
3 Latvijas nākotne ir mūsu, jauniešu, rokās, un tieši tādēļ mums būtu vairāk jāpopularizē neformālā izglītība un, ka mācīties var arī darot!

161

15.Feb.
4 Par jauniešiem un sirdī jauniem cilvēkiem, kuri grib dzīvot un darboties ne tikai pilsētās, bet arī laukos. Par aktīviem lauku novadiem!

144

28.Feb.
5 Jaunieši ir Latvijas nākotne.Par veselīgu nākotni! Nē - sliktajiem ieradumiem un atkarīgo vielu lietošanai.

137

04.Mar.
6 Latvijas izglītības sistēmā vajag iekļaut neformālās izglītības metodes, lai skolēni izprastu mācītā jēgu kodolīgāk.

134

20.Feb.
7 Vai Latvija var kļūt par attīstīgo un nodrošinatako valsti Baltija ? Mana atbilde tam JĀ !!! Kopa mēs varēsim visu !

133

20.Feb.
8 Latvija ir lieliska valsts,lai attīstītu uzņēmējdarbību un ražošanu. Šeit ir milzum daudz iespēju kā izpausties! Kāpēc gan to nedarīt?

116

23.Feb.
9 Skolās ir nepieciešams papildus priekšmets, kurš iemācītu jauniešus rakstīt ES projektus ,tādējādi spējot iegūt finanses no ES projektiem.

113

05.Mai.
10 Ir jāorganizē atbalsts jaunajiem uzņēmējiem,kuriem ir interesantas,svaigas biznesa idejas,kas ļautu Latvijai attīstīties pasaules ekonomikā.

106

27.Apr.
11 Dažāda veida fakultatīvās nodarbības lauku skolās, lai skolēniem rastos interese par kvalitatīvu mācību darbu!

89

27.Feb.
12 PAR labāku novada pagastu jauniešu sociālo un politisko līdzdalību! PAR aktīvāku neformālās izglītības popularizēšanu!

88

27.Feb.
13 No laika gala Latviešu tautas liktenis ir cieši savijies ar mežu. Mežs ir bijis mājas, siltums, drošība. Kādu mežu atstāsim saviem bērniem?

87

01.Mar.
14 Ir beidzot jāsakārto izglītības sistēmu! Skolniekiem ir jāmācās to, ko viņam tiešām vajadzēs, nevis piespiedu kārtā jāmācās visu pēc kārtas.

85

06.Feb.
15 Latvija spēs attīstīties tikai tad, ja latvieši spēs apzināties sevi. Spēcīgs nacionālisms, sociālais taisnīgums un tradicionālās vērtības!

81

19.Feb.
16 Aizvien vairāk jaunieši mūsdienās izvēlas neiegūt pat pamatizglītību, bet tā vietā izvēlas strādāt pagaidu darbus, lai nopelnītu.

80

29.Apr.
17 Palielināt budžeta vietu skaitu arhitektūras, inženierzinātņu, medicīnas, bioloģijas un ķīmijas studijām, jo mums vajadzīgi speciālisti.

75

11.Mar.
18 Dot iespēju jauniešiem izpausties, pilnveidot sevi un attīstīties vietā kur viņi dzīvo, ne tikai pilsētās, bet arī laukos.

72

07.Mar.
19 Panākt un nodrošināt daudzpusīgus profilaktiskos veselības aprūpes pasākumus ikvienam.

71

20.Feb.
20 Man ir vairākas idejas, kuras aptver tādas tēmas,kā vēsture, izglītības sistēma, jauniešus, hokeja attīstību, valsts aizsardzību un kultūra.

71

02.Mar.
21 Neformālā izglītība un apmaiņas programmas - Latvijas jauniešu sociālās mobilitātes veicinātājs.

68

26.Feb.
22 Es ticu Latvijas izaugsmei! Lauksaimniecības un rūpniecības attīstīšana paātrinātu ekonomisko attīstību un stiprinātu neatkarību no ES.

67

27.Apr.
23 TAISNĪGUMS gan no sabiedrības, gan no valsts pārvaldes puses! ATBALSTS un UZTICĪBA būs mūsu veiksmes avots.

66

03.Mai.
24 Sporta aktivitātes Latvijas lauku jauniešiem

65

20.Feb.
25 Drosme, uzdrošināšanās un pašlepnums – lūk, kas latviešu tautai pietrūkst.Nebaidīsimies, strādāsim un rezultāti būs manāmi!

65

26.Feb.
26 Veidot spēcīgu un stipru Latviju, lai tajā atgrieztos lielākā daļa no valsts aizbraukušajiem!

65

13.Mar.
27 Darot kopīgi mēs panāksim vairāk!

64

21.Feb.
28 Jāatbalsta jaunie uzņēmēji, lai LATVIEŠI DZĪVOTU LATVIJĀ!

64

18.Mar.
29 Ekonomiku jāuzlabo, biznesā iesaistot jauniešus, to svaigās idejas un enerģiju!

62

13.Mar.
30 Mēģināt rast iespēju, kā veicināt Latvijas skolēnu iesaistīšanos dažādos Eiropas savienības projektos.

60

20.Feb.
31 Pirkt LV ražojumu.Reģionāla tautsaimniecības attīstība.Valsts investē perspektīvos uzņēmumos,tā attīstīsta lielražošanu,pavairo darba vietas

60

05.Mar.
32 Pulciņi un interešu izglītība veicina patriotismu un dod neatsveramu pieredzi jaunietim turpmākajā dzīvē.

59

04.Mai.
33 Iepazīstināt un motivēt jauniešus ar panākumu stāstiem, organizējot tikšanos ar veiksmīgiem cilvēkiem. "KATRS PATS SAVAS LAIMES KALĒJS."

58

27.Apr.
34 Latvija - vieta, ar kuru lepojamies, vieta, kuru saucam par savu valsti, vieta, uz kuru gribam atgriezties. Laimīga, lepna tauta - mēs.

57

07.Mai.
35 Ekonomika valstī jāatveseļo ilgtermiņam,tāpēc jāsāk ar jauniešiem! Lai mazinātu strukturālo bezdarbu,vajadzīgi speciālisti, nevis diplomāti!

56

18.Mai.
36 Jāmaina izglītības sistēma,īpaši jāattīsta biznesa,sporta un kultūras nozares,jo šobrīd tās ir kritiskā līmenī, BET MĒS TO VARAM MAINĪT!

55

21.Feb.
37 Aktualizēt jauniešu līdzdalības nozīmi Latvijā! Paplašināt jauniešu redzesloku un iespējas veidot sev draudzīgu vidi.

54

19.Feb.
38 Mana ideja Latvijas izglītības uzlabošanai ir ieviest iespēju gūt augstāko izglītību Latvijas augstskolās arī angļu valodā.

54

20.Feb.
39 Atjaunot demokrātiju, Šveices variants! Latvijai jākļūst suverēnai un neatkarīgai no ES, SVF.Tautai pašai jālemj savs liktenis.

52

21.Feb.
40 Lai jaunieši paliktu Latvijā! man ir dažas idejas ko darīt un ko nedarīt, lai jaunieši SPĒTUN UN VĒLĒTOS PALIKT LATVIJĀ!!

52

04.Mar.
41 Mums vajag apturēt tos cilvēkus,kuri grib pamest savu dzimtu valsts!!!

51

17.Feb.
42 Ciemu nosaukumu izzušana ir Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma zaudēšana

51

25.Feb.
43 Es esmu par labu attīstītu ekonomisko valsts.

51

14.Mar.
44 Ik mēnesi katrai skolas klasei doties uz kādu novada pašvaldības jeb valsts apmaksātu Kultūras pasākumu,lai celtu skolēnu inteliģenci.

50

29.Jan.
45 Draugi, šeit iet runa par Latvijas un visa, kas ar to saistīts, pastāvēšanu!

50

29.Jan.
46 Neizgudrosim jaunu riteni.Izmantosim esošo pieredzi un kompetenci. Elektroenerģiskā neatkarība no Krievijas. Baltiju baltiešiem.

50

26.Feb.
47 Jāveicina jauniešu interese un izpratne par politiskajām norisēm, skolas mācību programmā plašāk iekļaujot politikas priekšmetu.

49

26.Apr.
48 Lai visos LLatvijas novados būtu tādas pašas jauniešu pilnveidošanās iespējas, kā pilsētās.

49

04.Mai.
49 Tūrisma uzplaukums + augšupejoša ekonomika + jauna tautasaimniecības nozare + pozitīvi iedzīvotāji = MARIHUĀNAS LEGALIZĀCIJA

49

27.Feb.
50 Par izglītības sistēmas pilnveidošanu un par mācību struktūras pakāpenisku pārveidošanu!

49

26.Feb.
51 Izglītība visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs - tikai valsts valodā!

49

02.Mar.
52 Latviešiem ir jākļūst vienotākiem...

49

06.Mar.
53 Ieviest skolās diskusiju stundu par profesijas izvēli, tādējādi rosinot skolēnus savlaicīgi domāt par sev piemērotākās karjeras veidošanu.

48

15.Mar.
54 Ko hokeja komandā var izdarīt viens spēlētājs? Tieši tā-neko. Ko Latvijā var izdarīt viens politķis? Tieši tā-arī neko. Līdzdarbosimies!

47

06.Mai.
55 Sekojot šiem 8 soļiem, Latvija var kļūt par reģionālo līderi eksportā, un audzināt savu IKP!

47

11.Mar.
56 Mums ir jāizmanto Latvijas dabas resursi,lai attīstītu ekonomiku,lai spētu konkurēt ar citām valstīm un popularizētu Latviju pasaulē.

46

20.Feb.
57 Jauniešiem jādod iespēja attīstīties un īstenot kreatīvās idejas! Lai valst vairāk iesaistās nevalstisko organizāciju budžeta veidošanā.

46

10.Mar.
58 Augstākās izglītības sistēmā jāievieš prakses iespējas jau studiju laikā, lai students praktiskās zināšanas izmantotu jau studiju procesā.

45

26.Apr.
59 Mums jādzīvo kopā, nevis blakus!

45

06.Mai.
60 Ekonomikas pamatā ir rūpniecība, zaudējot to, Latvija ir zaudējusi savu patstāvību. Vai mēs esam gatavi to atgūt? Es saku - Jā!

45

18.Mai.
61 Jaunieši un uzņēmējdarbība: pirmais solis.

45

06.Mar.
62 Latvija ir jāattīsta ražošana! Tikai rūpniecība var palīdzēt Latvijai samazināt bezdarba līmeni un atjaunot strauju ekonomikas izaugsmi!

44

28.Feb.
63 Veselīga dzīvesveida un klašu saliedētības veicināšana skolās, organizējot skolēniem sporta pasākumus.

42

08.Mai.
64 Es darbojos trīs jauniešu organizācijas un zinu, tieši šobrīd ir laiks izmantot ES iespējas sevis attīstībā un jauniešu dzīves uzlabošanā.

42

22.Mai.
65 Beigsim lāpīt industriālo izglītības sistēmu, šodien ir informācijas laikmets - liekam galvas kopā, lai izveidotu mūsdienīgu izglītību!

41

22.Feb.
66 Sporta aktivitāšu veicināšana ārpus novada centriem, mazākās pilsētās.

41

04.Mar.
67 Pret vardarbību ģimenē!

41

14.Mar.
68 Motivēt cilvēkus palikt Latvijā, jo šīs ir mūsu īstās mājas, šī ir zeme kur varam runāt latviski un šī ir tā vieta kur audzināt mūsu bērnus.

40

26.Feb.
69 Popularizēt neformālo izglītību mācību iestādēs, tādējādi veicinot jauniešu personības izpausmi uz izaugsmi, interesējošajās sfērās!

40

14.Mar.
70 Par latvisku Latviju!

38

23.Feb.
71 Jauniešu savstarpējā sadraudzība ar citu novadu jauniešiem. Pasākumu organizēšana jauniešu sadraudzībai, jauniešu ideju realizēšana.

38

13.Mar.
72 Runāt prot visi, bet jēga no tā? Sāksim beidzot kaut ko darīt!

37

13.Mar.
73 Latvijā ir jāatīsta lauksaimniecība

36

22.Feb.
74 Mums ir lieliska iespēja attīstīt savu personīgo un profesionālo izaugsmi. Izmantosim iespējas!

36

13.Mar.
75 Vēlos vairāk pievērst jauniešus uzņēmējdarbībai, lai nākotnē samazinātu bezdarbu un jauniešu atkarību problēmas.

35

21.Feb.
76 Pusaudžu sociālo risku mazināšana

34

26.Apr.
77 "Tas,ka mēs nemācamies no vēstures,ir pati svarīgākā vēstures mācība"-pilsonim ir jāveido sava vide un jāpauž savs viedoklis par notiekošo.

34

28.Apr.
78 Pamēģini iejusties vienu dienu cita cilveka ādā. Cilveka, kurš pats par sevi nevar parūpēties.

34

01.Mai.
79 Mums kopā jāizveido tāda Latvija, kur nauda neietekmē politiku, kur korupcija ir svešvārds ,kur politiskā atbildība ir reāla.

34

22.Mai.
80 Latviešu "kalpu sindroms", inovācija un ideja nākotnei. Latvija latviešiem.

34

22.Feb.
81 PAR LATGALES ATTĪSTĪBU! Ļoti svarīgi ir panākt to, lai uzskats, ka Latgale ir Latvijas nabadzīgākais novads, mainītos uz visiem laikiem!

34

14.Mar.
82 Veidot kopīgu dialogu,sadarbību starp lielākajām Latvijas pilsētām un to jauniešiem- Latvijas lielāko pilsētu domju izbraukuma sēdes skolās.

33

28.Apr.
83 Padarīt Latviju par starptautisku tūrisma objektu un tādējādi uzlabot ekonomisko situāciju.

33

18.Mai.
84 Ar dzelzs dūri pret korupciju!

33

14.Mar.
85 Jauniešiem būtu jārosina ideja un jāpalīdz ņemt dalību Latvijas ekonomikā, balstoties tieši uz lauksaimniecību- lopkopību, zemkopību, u.c.

32

26.Apr.
86 Vienota tauta, ar vienotu mērķi un ideoloģiju- Latviju latviešiem! Valsts kurā noteicēji ir tikai latvieši, nevis kādi civilokupanti.

32

04.Mai.
87 Mainītu Latvijas izglītības sistēmu, jo skolēniem ir par daudz mājasdarbu un mācību viela netiek apgūta pilnībā. Skolēni ir ļoti noslogoti.

32

22.Feb.
88 Es piedāvāju konkrētus priekšlikumus, kuru mērķis virzīts uz korupcijas līmeņa pazemināšanu Latvijā.

32

15.Mar.
89 Es padarīšu Latviju par izcilāko mazo ekonomiku pasaulē. Latvija būs vārti, kas savienos Ziemeļus ar Dienvidiem, Austrumus ar Rietumiem.

31

06.Mai.
90 Pulcēsim gudros un uzņēmīgos vienkopus nometnē! Tā būs lieliska iespēja politikā ieinteresētiem jauniešiem mācīties un gūt pieredzi.

30

05.Mai.
91 Laukos ir daudz iespēju veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai. Ir patiešām daudz neizmantotu resursu!

30

12.Mai.
92 Valstij ir jāpelna, nevis jānordarbojas ar mūžīgo taupīšanu.Tādēļ jāinvestē produktos, kuriem ir augsta pievienotā vērtība un pieprasījums!

30

15.Mai.
93 Visas idejas ir labas, taču ir jāsaskata tajās noderīgais. Vai pievienojies manam apgalojumam?

30

04.Mar.
94 Veicināt skolēnos interesi par izglītības nepieciešamību un iespējām.

30

16.Mar.
95 Latvijas spēks ir iedzīvotājos, kas to mīl! Veicinot šo mīlestību un patriotismu pret Latviju kopīgi veidosim mūsu valsts nākotni labāku!

29

26.Apr.
96 Veicināt Latvijas skolēnu iespējas iesaistīties dažādos ES porojektos.Apmaiņas programmās, pieredzes apmaiņā,kā arī citu kultūru izzināšanā.

29

27.Feb.
97 Kas cits, ja ne mēs, jaunieši, aizstāvēsim savus vecākus un dosim iespēju viņiem tomēr tikt pie vecumdienām bez rūpēm?!

28

04.Mai.
98 LEPOSIMIES PAR SAVU VALSTI

28

22.Feb.
99 Palielināt budžeta vietu skaitu tajās zinātnes (ķīmija, inženierzinātne, medicīna), kuras varētu būt nozīmīgas Latvijas nākotnes attīstīšanā

28

05.Mar.
100 Stiprināt Satversmē nodaļu par Latvijas neatkarības un latviešu identitātes neaizskaramību. Pareizu ES regulu, direktīvu piemērošanu Latvijā

27

05.Mar.